Galeria Carles Taché

Bosco Sodi

La Galeria Carles Taché té el plaer d’anunciar la inauguració de l’exposició de l’artista de
la galeria Bosco Sodi.

Bosco Sodi encarna a la perfecció la renovació de la tradició muralista
mexicana. La matèria, la seva consistència i la seva destrucció són els puntals d’un
procés creatiu que és, quasi en paral·lel, un procés orgànic de desaparició. El monocrom
s’ha convertit en una constant en la seva obra i convida a projectar una mirada atenta i a
reflexionar sobre les derivacions de la pintura contemporània.