Galeria Carles Taché

Sergi Aguilar

Barcelona, 1946
Després de realitzar els seus estudis a l’Escola Massana, els seus primers cinc anys d’activitat artística els va dedicar a la joieria, amb dissenys molt trencadors. A partir de 1974, i sense deixar de banda el disseny de joies, va iniciar la seva activitat com a escultura, també amb plantejaments innovadors pel que fa a la forma i als materials. Ha realitzat diverses exposicions, no només de joieria i escultura, sinó també de dibuix i fotografia, en diverses ciutats europees.
Ha col·laborat amb la Galeria Carles Taché prestant la seva escultura Doble cercle (2017) per a l’exposició Homenatge a l’art contemporani català.

  • Compartir Twitter Facebook